لطفاً چند لحظه برای مغزینه تامل بفرمائید
  
تعداد سکه : 0
 
نام‌کاربری
رمــــــز
 
برای تهیه نسخه جدید مغزینه، لطفا به سایت clinic.maghzineh.ir مراجعه فرمایید.

آیا برای عضویت در سایت، نیاز به پرداخت هزینه است؟

خیر، شما می‌توانید در بخش "وارد شوید" سایت، بر روی دکمه ثبت‌نام کلیک کنید و با ثبت آدرس ایمیل و انتخاب یک نام‌ کاربری و رمز ورود، در سایت مغزینه ثبت‌نام کنید.

آیا باید قبل از خرید بسته‌های مغزینه، در وب‌سایت ثبت‌نام کنم؟

بعد از خریداری نمودن بسته، چگونه باید آن را فعال کنم؟

چگونه می‌توانم وارد برنامه 24 جلسه‌ای خود شوم؟

کد خریداری شده، تا چه مدت زمانی اعتبار دارد؟

بعد از خریداری نمودن بسته، چگونه باید آن را فعال کنم؟

چگونه می‌توانم در صورت بروز مشکل از پشتیبانی فنی برخوردار شوم؟

آیا می‌توانم قبل از خریداری نمودن بسته‌های تمرینی مغزینه، با تمرینات آن آشنا شوم؟