لطفاً چند لحظه برای مغزینه تامل بفرمائید
  
تعداد سکه : 0
 
نام‌کاربری
رمــــــز
 
آن‌دسته از دانشجویان و محققینی که علاقه دارند تا در پژوهش‌های خود از بسته‌های مغزینه استفاده کنند، می‌توانند رزومه خود را به‌ همراه شرح مختصری از پژوهش خود برای ما و به آدرس research@maghzineh.com ارسال و سوالات پژوهشی خود را از همین طریق مطرح نمایند تا پاسخ خود را از متخصصین تیم مغزینه دریافت کنند.