لطفاً چند لحظه برای مغزینه تامل بفرمائید
  
تعداد سکه : 0
 
نام‌کاربری
رمــــــز
 


ابر بارانی
 

حافظه عسلی
 

جورچيدني
 

گروه سرود
 

آلبوم تصاوير
 

گمشده در دريا
 

بزرگراه
 

آلبوم لغات
 

مو نزنه
 

خوشمزه ياب
 

قطار باری
 

گالری عکس
 
بسته توجه و تمرکز
مغزینه توجه و تمرکز می‌کوشد تا با ۱۲ نوع تمرین متنوع، در طی یک دوره ۲۴ جلسه‌ایی، توان توجه شما را افزایش دهد. تمرینات آموزشی مغزینه توجه و تمرکز بر پایه نظریه‌های تایید‌شده علمی در حوزه علوم اعصاب شناختی است که توسط تیم متخصص و با تجربه مغزینه طراحی شده‌اند.
خرید بسته
اطلاعات بیشتر

   پيشينه علمی

تمرین جورچیدنی، برگرفته از یکی از قدیمی‌ترین و پرطرفدارترین سرگرمی‌های فکری یعنی "پازل" می‌باشد که بر تقویت و ارتقای یکی از ابعاد مهم توجه به‌نام "توجه انتخابی" تاکید دارد. این توانایی مغزی، باعث می‌شود افراد بتوانند با توجه بر روی اجزای بهم‌ریخته یک مجموعه، مانند قطعات بهم‌ریخته یک تصویر، مجدداً آن مجموعه را با کنار هم قرار دادن اجزای تشکیل‌دهنده، به حالت اولیه خود بازگردانند. بدین ترتیب، افراد می‌توانند در فعالیت‌های روزمره خود، چیدمان مجموعه‌های متعدد را بر هم زده و مجدداٌ آن‌ها را از نو درست کنند

   توضيح تمرين

   برنامه زمانی

   تاثير در زندگی روزمره

تاثیر انجام تمرین جورچیدنی در زندگی رومزه ما، در شرایط زیر آشکار ‌می‌شود :
۱. ساخت کاردستی و ماکت از روی مدل‌های نشان داده شده
۲. بهم‌وصل کردن و مونتاژ قطعات یک وسیله
۳. برهم زدن چیدمان مبلمان و وسایل خانه و برگرداندن آن‌ها به حالت اولیه

   آشنايی بيشتر

شما می‌توانید برای آشنايی بیشتر با تمرین جورچیدنی و عملکردهای مغزی که با انجام منظم این تمرین تقویت می‌شود، به کتابچه همراه مغزینه توجه و تمرکز مراجعه نمایید

   پيشينه علمی

تمرین ابر بارانی، بر یکی از مهم‌ترین ابعاد توجه با عنوان "توجه تقسیم‌شده" متمرکز است و بر تقویت توانایی انسان برای تمرکز همزمان بر روی چند عامل تاکید می‌نماید. توجه تقسیم‌شده، یکی از انواع اصلی توجه است که در آزمون‌ها و تمرینات مرتبط با آن افراد باید بتوانند بر روی بیش از یک عامل به‌صورت همزمان توجه کنند. هرچقدر این توانایی مغزی بیشتر باشد، افراد می‌توانند در زندگی روزمره چندین کار را با هم به‌نحو بهتری به‌صورت همزمان انجام دهند

   توضيح تمرين

   برنامه زمانی

   تاثير در زندگی روزمره

تاثیر انجام تمرین ابر بارانی در زندگی رومزه ما، در شرایط زیر آشکار می‌شود:
۱. رانندگی کردن در حین گوش کردن به صحبت‌های فرد کنار‌دستی خود
۲. گوش کردن به مطالب درسی سر کلاس و یادداشت کردن مطالب مهم
۳. آشپزی کردن در حین گوش کردن به اخبار رادیو

   آشنايی بيشتر

شما می‌توانید برای آشنايی بیشتر با تمرین ابر بارانی و عملکردهای مغزی که با انجام منظم این تمرین تقویت می‌شود، به کتابچه همراه مغزینه توجه و تمرکز مراجعه نمایید

   پيشينه علمی

تمرین حافظه عسلی، برگرفته از آزمون معتبر "ضربه‌زدن بر بلوک‌های کرسی" می‌باشد که بر فراخنای توجه و حافظه تاکید دارد. در این تمرین، به واسطه تقویت فراخنای توجه، افراد می‌توانند هر لحظه، اطلاعات بیشتری را از محیط اطراف وارد مغز خود نموده و در دسترس عملکردهای مغزی مانند حافظه، تصمیم‌گیری و حل‌مساله قرار دهند. انجام تمرین گالری عکس همچنین می‌تواند ظرفیت ذخیره اطلاعات را در حافظه موقت افراد افزایش دهد. بدین ترتیب، هرچقدر توانایی مغز در توجه و به‌خاطر سپاردن اطلاعات در حافظه بیشتر شود، افراد می‌توانند در رویارویی با مشکلات و حل مسائلی که در زندگی روزمره برای آن‌ها رخ می‌دهد، به اطلاعات بیشتری دسترسی داشته باشند.

   توضيح تمرين

   برنامه زمانی

   تاثير در زندگی روزمره

تاثیر انجام تمرین خوشمزه‌یاب در زندگی رومزه ما، در شرایط زیر آشکار ‌می‌شود:
۱. به‌خاطرسپاردن شماره‌های چندرقمی مانند شماره‌های تلفن و شماره کارت‌های بانکی بلافاصله بعد از شنیدن و دیدن آن‌ها
۲. یادگیری مراحل متوالی انجام یک فعالیت بلافاصله بعد از شنیدن و دیدن چگونگی انجام آن ‌
۳. یادگیری و به‌خاطر سپاردن حجم بالای مطالب درسی ارائه شده در کلاس

   آشنايی بيشتر

شما می‌توانید برای آشنايی بیشتر با تمرین گالری عکس و عملکردهای مغزی که با انجام منظم این تمرین تقویت می‌شود، به کتابچه همراه مغزینه توجه و تمرکز مراجعه نمایید

   پيشينه علمی

تمرین گروه سرود، برگرفته از تمرین "حافظه سیمون "می‌باشد که در سال 1978 ساخته شد که بر تقویت فراخنای توجه و حافظه کاری تاکید می کند. در این تمرین، به واسطه تقویت فراخنای توجه، افراد می‌توانند در هر لحظه، اطلاعات بیشتری را از محیط وارد مغز خود نموده و در دسترس عملکردهای مغزی مانند حافظه، تصمیم‌گیری و حل‌مساله قرار دهند. انجام تمرین گروه سرود، همچنین می‌تواند ظرفیت ذخیره اطلاعات را در حافظه موقت افراد افزایش دهد. بدین ترتیب، هرچقدر توانایی مغز در توجه و به‌خاطر سپاردن اطلاعات در حافظه بیشتر شود، افراد می‌توانند در رویارویی با مشکلات و حل مسائلی که در زندگی روزمره برای آن‌ها رخ می‌دهد، به اطلاعات بیشتری دسترسی داشته باشند.

   توضيح تمرين

   برنامه زمانی

   تاثير در زندگی روزمره

تاثیر انجام تمرین خوشمزه‌یاب در زندگی رومزه ما، در شرایط زیر آشکار ‌می‌شود:
۱. به‌خاطرسپاردن شماره‌های چندرقمی مانند شماره‌های تلفن و شماره کارت‌های بانکی بلافاصله بعد از شنیدن و دیدن آن‌ها
۲. یادگیری مراحل متوالی انجام یک فعالیت بلافاصله بعد از شنیدن و دیدن چگونگی انجام آن ‌
۳. یادگیری و به‌خاطر سپاردن حجم بالای مطالب درسی ارائه شده در کلاس

   آشنايی بيشتر

شما می‌توانید برای آشنايی بیشتر با تمرین گالری عکس و عملکردهای مغزی که با انجام منظم این تمرین تقویت می‌شود، به کتابچه همراه مغزینه توجه و تمرکز مراجعه نمایید

   پيشينه علمی

تمرین آلبوم تصویر بر تقویت فراخنای توجه و حافظه کاری تاکید می‌کند. در این تمرین، به واسطه تقویت فراخنای توجه، افراد می‌توانند هر لحظه، اطلاعات بیشتری را از محیط اطراف وارد مغز خود نموده و در دسترس عملکردهای مغزی مانند حافظه، تصمیم‌گیری و حل‌مساله قرار دهند. انجام تمرین آلبوم لغت، همچنین می‌تواند ظرفیت ذخیره اطلاعات را در حافظه موقت افراد افزایش دهد. بدین ترتیب، هرچقدر توانایی مغز در توجه و به‌خاطر سپاردن اطلاعات در حافظه بیشتر شود، افراد می‌توانند در رویارویی با مشکلات و حل مسائلی که در زندگی روزمره برای آن‌ها رخ می‌دهد، به اطلاعات بیشتری دسترسی داشته باشند.

   توضيح تمرين

   برنامه زمانی

   تاثير در زندگی روزمره

تاثیر انجام تمرین آلبوم تصویر در زندگی رومزه ما، در شرایط زیر آشکار ‌می‌شود:
۱. یادگیری و به‌خاطر سپاردن اشکال و نمودارهای تصویری در کتاب‌های درسی
۲. بازشناسی پاسخ صحیح سوالات در امتحانات چهارگزینه‌ایی
۳. تشخیص چهره‌های آشنا در بین افراد غریبه

   آشنايی بيشتر

شما می‌توانید برای آشنايی بیشتر با تمرین گالری عکس و عملکردهای مغزی که با انجام منظم این تمرین تقویت می‌شود، به کتابچه همراه مغزینه توجه و تمرکز مراجعه نمایید

   پيشينه علمی

تمرین گمشده در دریا برگرفته از آزمون معتبر "اریکسن فلنکر" می‌باشد که بر روی یکی از مهم‌ترین ابعاد توجه با عنوان "توجه انتخابی" متمرکز است و بر افزایش توان مغزی در توجه به یک عامل و نادیده‌گرفتن عوامل دیگر، تاکید می‌کند. هرچقدر توانایی مغز در توجه به سوی تنها به‌ یک محرک (مانند مطالب درسی سر کلاس) و نادیده گرفتن محرک‌های دیگر (مانند سر‌ و صدای حیاط مدرسه)، بیشتر شود، افراد می‌توانند به‌طور موثرتری بر هر یک از فعالیت‌های زندگی روزمره خود متمرکز شوند.

   توضيح تمرين

   برنامه زمانی

   تاثير در زندگی روزمره

تاثیر انجام تمرین گمشده در دریا در زندگی رومزه ما، در شرایط زیر آشکار ‌می‌شود:
۱. توجه به صحبت‌های معلم سر کلاس درس، علی‌رغم وجود صدای دانش‌آموزان در حیاط مدرسه
۲. جستجوی موفق برای پیدا کردن اقلام لیست خرید در بین قفسه‌های فروشگاه و نادیده‌گرفتن کالاهای دیگر
۳. مطالعه روزنامه در محیط پرازدحامی مانند اتوبوس

   آشنايی بيشتر

شما می‌توانید برای آشنايی بیشتر با تمرین گالری عکس و عملکردهای مغزی که با انجام منظم این تمرین تقویت می‌شود، به کتابچه همراه مغزینه توجه و تمرکز مراجعه نمایید

   پيشينه علمی

تمرین آلبوم لغت بر تقویت فراخنای توجه و حافظه کاری تاکید می‌کند. در این تمرین، به واسطه تقویت فراخنای توجه، افراد می‌توانند هر لحظه، اطلاعات بیشتری را از محیط اطراف وارد مغز خود نموده و در دسترس عملکردهای مغزی مانند حافظه، تصمیم‌گیری و حل‌مساله قرار دهند. انجام تمرین آلبوم لغت، همچنین می‌تواند ظرفیت ذخیره اطلاعات را در حافظه موقت افراد افزایش دهد. بدین ترتیب، هرچقدر توانایی مغز در توجه و به‌خاطر سپاردن اطلاعات در حافظه بیشتر شود، افراد می‌توانند در رویارویی با مشکلات و حل مسائلی که در زندگی روزمره برای آن‌ها رخ می‌دهد، به اطلاعات بیشتری دسترسی داشته باشند.

   توضيح تمرين

   برنامه زمانی

   تاثير در زندگی روزمره

تاثیر انجام تمرین آلبوم لغت در زندگی رومزه ما، در شرایط زیر آشکار ‌می‌شود:
۱. توجه و به‌خاطر سپاردن تعداد بیشتری از اقلام داخل لیست خرید
۲. یادگیری و حفظ لغات و معانی آن‌ها
۳. به‌خاطر سپاردن مسیرهای عبور نوشته شده بر روی تابلوهای راهنما در حین رانندگی

   آشنايی بيشتر

شما می‌توانید برای آشنايی بیشتر با تمرین گالری عکس و عملکردهای مغزی که با انجام منظم این تمرین تقویت می‌شود، به کتابچه همراه مغزینه توجه و تمرکز مراجعه نمایید

   پيشينه علمی

تمرین مونزنه، برگرفته از آزمون معتبر "پیدا کردن تصویر متفاوت" می‌باشد که توسط آدام همپشر طراحی شده است. هدف از انجام این تمرین، تقویت و ارتقای یکی از ابعاد مهم توجه به‌نام "توجه انتخابی" است که بر افزایش توان افراد در توجه به یک عامل و نادیده‌گرفتن عوامل دیگر، تاکید می‌کند. هرچقدر توانایی مغز در توجه به سوی تنها به‌ یک محرک (مانند مطالب درسی سر کلاس) و نادیده گرفتن محرک‌های دیگر (مانند سر‌ و صدای حیاط مدرسه)، بیشتر شود، افراد می‌توانند به‌طور موثرتری بر روی هر یک از فعالیت‌های زندگی روزمره خود متمرکز شوند.

   توضيح تمرين

   برنامه زمانی

   تاثير در زندگی روزمره

تاثیر انجام تمرین مونزنه در زندگی رومزه ما، در شرایط زیر آشکار ‌می‌شود:
۱. توجه به صحبت‌های معلم سر کلاس درس، علی‌رغم وجود صدای دانش‌آموزان در حیاط مدرسه
۲. جستجوی موفق برای پیدا کردن اقلام لیست خرید در بین قفسه‌های فروشگاه و نادیده‌گرفتن کالاهای دیگر
۳. مطالعه روزنامه در محیط پرازدحامی مانند اتوبوس

   آشنايی بيشتر

شما می‌توانید برای آشنايی بیشتر با تمرین گالری عکس و عملکردهای مغزی که با انجام منظم این تمرین تقویت می‌شود، به کتابچه همراه مغزینه توجه و تمرکز مراجعه نمایید

   پيشينه علمی

تمرین خوشمزه‌یاب، برگرفته از آزمون معتبر "پیدا کردن تصویر متفاوت" می‌باشد که توسط آدام همپشر طراحی شده است. هدف از انجام این تمرین، تقویت و ارتقای یکی از ابعاد مهم توجه به‌نام "توجه انتخابی" است که بر افزایش توان افراد در توجه به یک عامل و نادیده‌گرفتن عوامل دیگر، تاکید می‌کند. هرچقدر توانایی مغز در توجه به سوی تنها به‌ یک محرک (مانند مطالب درسی سر کلاس) و نادیده گرفتن محرک‌های دیگر (مانند سر‌ و صدای حیاط مدرسه)، بیشتر شود، افراد می‌توانند به‌طور موثرتری بر هر یک از فعالیت‌های زندگی روزمره خود متمرکز شوند.

   توضيح تمرين

   برنامه زمانی

   تاثير در زندگی روزمره

تاثیر انجام تمرین خوشمزه‌یاب در زندگی رومزه ما، در شرایط زیر آشکار ‌می‌شود:
۱. توجه به صحبت‌های معلم سر کلاس درس، علی‌رغم وجود صدای دانش‌آموزان در حیاط مدرسه
۲. جستجوی موفق برای پیدا کردن اقلام لیست خرید در بین قفسه‌های فروشگاه و نادیده‌گرفتن کالاهای دیگر
۳. مطالعه روزنامه در محیط پرازدحامی مانند اتوبوس

   آشنايی بيشتر

شما می‌توانید برای آشنايی بیشتر با تمرین گالری عکس و عملکردهای مغزی که با انجام منظم این تمرین تقویت می‌شود، به کتابچه همراه مغزینه توجه و تمرکز مراجعه نمایید

   پيشينه علمی

تمرین قطار باری، برگرفته از آزمون معتبر "عملکرد پیوسته" می‌باشد که در سال ۱۹۵۶ و توسط گروهی از روانشناسان طراحی شد و بر یکی از ابعاد مهم توجه به نام "توجه پایدار" تاکید دارد. این بعد از توجه باعث می‌شود که افراد همواره نسبت به تغییراتی که به‌صورت پیش‌بینی‌نشده و غیرمنتظره در اطرافشان رخ ‌می‌دهد، آگاه باشند و واکنش‌های به‌موقع و درستی را نشان دهند.

   توضيح تمرين

   برنامه زمانی

   تاثير در زندگی روزمره

تاثیر انجام تمرین آلبوم تصویر در زندگی رومزه ما، در شرایط زیر آشکار ‌می‌شود:
۱. گوش دادن به یک سخنرانی طولانی و نوشتن مطالب کلیدی آن
۲. تمرکز بر روی یک متن طولانی و درک تمامی مطالب آن
۳. شروع حرکت بلافاصله بعد از سبز شدن چراغ راهنما

   آشنايی بيشتر

شما می‌توانید برای آشنايی بیشتر با تمرین گالری عکس و عملکردهای مغزی که با انجام منظم این تمرین تقویت می‌شود، به کتابچه همراه مغزینه توجه و تمرکز مراجعه نمایید

   پيشينه علمی

تمرین گالری عکس برگرفته از تمرین معتبر شناختی "n-back" است که برای تقویت فراخنای توجه و حافظه کاری به‌کار برده می‌شود. در این تمرین، به واسطه تقویت فراخنای توجه، افراد می‌توانند در هر لحظه، اطلاعات بیشتری را از محیط وارد مغز خود نموده و در دسترس عملکردهای مغزی مانند حافظه، تصمیم‌گیری و حل‌مساله قرار دهند. انجام تمرین گالری عکس، همچنین می‌تواند ظرفیت ذخیره اطلاعات را در حافظه موقت افراد افزایش دهد. بدین ترتیب، هرچقدر توانایی مغز در توجه و به‌خاطر سپاردن اطلاعات در حافظه بیشتر شود، افراد می‌توانند در رویارویی با مشکلات و حل مسائلی که در زندگی روزمره برای آن‌ها رخ می‌دهد، به اطلاعات بیشتری دسترسی داشته باشند.

   توضيح تمرين

   برنامه زمانی

   تاثير در زندگی روزمره

تاثیر انجام تمرین گالری عکس در زندگی رومزه ما، در شرایط زیر آشکار ‌می‌شود:
۱. خواندن پیوسته متن کتاب و یا روزنامه بدون تکرار مجدد جملات قبلی
۲. به‌خاطر سپاردن شماره‌ تلفن و یا شماره حساب بانکی تنها با یکبار شنیدن اعداد آن
۳. درک و یادگیری بهتر مطالب درسی خوانده شده از طریق برقراری ارتباط موثر میان آن‌ها

   آشنايی بيشتر

شما می‌توانید برای آشنايی بیشتر با تمرین گالری عکس و عملکردهای مغزی که با انجام منظم این تمرین تقویت می‌شود، به کتابچه همراه مغزینه توجه و تمرکز مراجعه نمایید

   پیشینه علمی

تمرین بزگراه، برگرفته از آزمون معتبر شناختی "استروپ" می‌باشد که انجام موفق آن وابسته به توانایی توجه انتخابی برای سرکوب یک رفتار غالب و در مقابل تقویت یک رفتار ضعیف‌ می‌باشد. برای مثال خواندن شکل املایی واژه سبز بسیار آسان‌تر از بیان رنگ جوهر این واژه که قرمز است، می‌باشد. زیرا که خواندن واژه یک رفتار غالب و توجه به رنگ جوهر به‌کارر فته یک رفتار ضعیف می‌باشد. هرچقدر توان مغز در سرکوب رفتار‌های غالب و تقویت رفتارهای ضعیف بیشتر باشد، افراد می‌توانند در زندگی روزمره خود، به‌طور موثرتری در شرایط هیجانی شدید مانند ترس و خشم، بر رفتار تکانشی غالب خود غلبه کنند و یا در برابر ترک‌ عادت‌های رفتاری خود انعطاف‌پذیرتر باشند.

   توضيح تمرين

   برنامه زمانی

   تاثير در زندگی روزمره

تاثیر انجام تمرین بزرگراه در زندگی رومزه ما، در شرایط زیر آشکار ‌می‌شود:
۱. کنترل احساسات در رفتارهایی مانند اتخاذ تصمیمات تکانشی مانند اجتناب از خوردن بستنی در حین عبور از مقابل ویترین بستنی‌های رنگارنگ به دلیل داشتن رژیم لاغری
۲. مدیریت گفتار در شرایط هیجانی شدید مانند خشم و ناراحتی و اجتناب از بیان برخی واژگان و جملات
۳. سرکوب رفتارهایی که از روی عادت انجام می‌شوند مانند گردش به سمت چپ در مسیر آشنايی که دیگر مسدود شده است

   آشنايی بيشتر

شما می‌توانید برای آشنايی بیشتر با تمرین گالریر عکس و عملکردهای مغزی که با انجام منظم این تمرین تقویت می‌شود، به کتابچه همراه مغزینه توجه و تمرکز مراجعه نمایید
یکی از بهانه‌هایی که بسیاری اوقات برای توجیه اشتباهاتی که در کار، زندگی و یا تحصیل مرتکب می‌شویم، بیان جمله رایج "‌حواسم نبود" می‌باشد. جمله‌ایی که شاید ندانسته با گفتن آن به یکی از ضعف‌های عملکرد مغزی اشاره می‌کنیم. ضعفی که گاه به آن بی‌توجهی، گاه حواس‌پرتی و گاه بی‌دقتی گفته می‌شود و آنقدر برایمان تکرار و تکرار می‌شود که دیگر به‌عنوان یک اتفاق معمول پذیرفته می‌شود و حساسیت خود را نسبت به این کاستی از دست می‌دهیم. حواس پرتی در دوران کودکی و تحصیل جای خود را به ضعف یادگیری و حافظه می‌دهد و مشکلات متعددی در زندگی شخصی، حرفه ای، و تحصیلی ما ایجاد میکند. بدین ترتیب حواس پرت بودن، از کودکی، از طرف خود و اطرافیان بعنوان ویژگی ذاتی ما تلقی می‌شود. اما واقعیت چیز دیگری است.
مغز ما انسان‌ها وظایف مختلفی را برعهده دارد که می‌کوشد به‌بهترین شکل ممکن آن‌ها را انجام دهد. یکی از وظایف بسیار مهمی که بر عهده مغز می‌باشد، جستجو و آگاه نمودن ما در مورد اتفاقاتی است که در اطرافمان در حال رخ دادن است. اگر این اتفاقات از نظر مغزمان مهم تلقی شوند، اطلاعاتشان به قسمت های مختلف مغز از جمله یادگیری و حافظه منتقل می‌شوند. در مقابل اگر این اتفاقات مهم تلقی نشوند، مغز اطلاعات مربوطه را مورد استفاده قرار نمیدهد. به این وظیفه مغزی توجه می‌گویند. مغز ما گاه می‌تواند به این وظیفه خود عمل کند، اما گاه نیز توان خود را برای انجام وظیفه از دست می‌دهد. شرایطی که در آن می‌گوییم:
من از کودکی فرد حواس‌پرتی بودم، دیگر به آن عادت کردم.
یک لحظه حواسم پرت شد، ممکن است یکبار دیگر سوالتان را تکرار کنید؟
مطالبی را که می‌خوانم، خوب یاد می‌گیرم، هرچه نمره از دست می‌دهم از بی‌دقتی است!
برای آنکه مغزمان بتواند همواره این وظیفه مهم را به‌خوبی انجام دهد، تمریناتی ساخته شده‌اند که انجام منظم آن‌ها توان مغزی را برای جستجو و آگاهی از آنچه که در اطرافمان می‌گذرد، بالا می‌برد و مغز را قوی‌تر می‌کند. این تمرینات که در مغزینه به‌عنوان مغزینه توجه و تمرکز در قالب ۱۲ تمرین طراحی شده‌اند، به ما کمک می‌کنند تا در طی یک دوره زمان‌بندی شده منظم، مغز خود را در انجام این وظیفه تقویت نماییم. پس با ما در دوره ۲۴ جلسه‌ایی مغزینه توجه و تمرکز همراه باشید. در این دوره تمریناتی مانند گروه سرود، آلبوم تصویر، بزرگراه و جورچیدنی منتظر شماست.